Για την πλοήγηση

header image
Επιλογή γλώσσας

Πράσινα σπίτια & κτίρια με υλικά που προτείνει η φύση

Τα πράσινα κτίρια σχεδιάζονται για να μειώσουν την καθολική επίδραση του κτισμένου περιβάλλοντος στην ανθρώπινη υγεία και στο φυσικό περιβάλλον. Εκμεταλλεύονται ως επί το πλείστον τις ανανεώσιμες πηγές υλικών από την φύση, ενώ αντίθετα επιβαρύνουν αυτή στο ελάχιστο δυνατό. Η ανάγκη για προστασία των κλιματολογικών συνθηκών επιφέρει διεθνώς την τάση για πιο οικολογικές κατασκευές. Βασικά υλικά που "προτείνει η φύση" και χρησιμοποιεί η Canadian homes® για κατασκευή, μονώσεις και επενδύσεις, είναι το ξύλο, το Heraklith και ο ορυκτοβάμβαξ.

Κύρια χαρακτηριστικά των υλικών αυτών είναι:

Το ξύλο

Το φυσικό υλικό που εμπνέει σήμερα τους αρχιτέκτονες είναι το αρχαιότερο οικοδομικό υλικό. Υπάρχουν ανά τον κόσμο παραδείγματα ξύλινων κατασκευών ηλικίας εκατοντάδων ετών, όπως οι πενταόροφες παγόδες στην Ιαπωνία ηλικίας άνω των 1400 ετών. Το ξύλο κληρονομικώς θεωρείται "πράσινο" υλικό, είναι ανανεώσιμο, αναπτύσσεται και παράγεται με ελάχιστη ενέργεια, είναι μη τοξικό και ανακυκλώνεται και βιοδιασπάται με μεγάλη ευκολία. Αντίθετα, το μέταλλο και το τσιμέντο προέρχονται από μη ανανεώσιμες πήγες, η επεξεργασία των οποίων απαιτεί πολλαπλάσιο νερό προκαλώντας και μεγαλύτερη μόλυνση αυτού και την δημιουργία τετραπλάσιας ποσότητας διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα.

Η παγκόσμια περιβαλλοντολογική οργάνωση WWF αναφέρει άλλωστε ότι το ξύλο είναι το πλέον οικολογικό οικοδομικό υλικό.

Η ξυλεία που χρησιμοποιεί η Canadian homes® προέρχεται από δάση αειφόρου διαχείρισης, ανήκει δηλαδή στους ανανεώσιμους πόρους που με κατάλληλη διαχείριση όχι μόνο δεν επηρεάζουν το περιβάλλον άλλα αυξάνουν την ποσότητα των δένδρων που υλοτομούνται.

Η κατάλληλη αξιολόγηση των ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών του ξύλου και η σωστή μελέτη χρήσης του από την Canadian homes® το καθιστούν ως ένα από τα πιο ενδεδειγμένα δομικά υλικά γιατί:

Το Heraklith

Οι πλάκες Heraklith αποτελούνται από μακριές ίνες ξύλου αναμεμειγμένες σε τσιμέντο και παρέχουν καλές ηχοθερμομονωτικές ιδιότητες.

Ο ορυκτοβάμβαξ

Παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Προέρχεται από επεξεργασία πετρωμάτων (ορυκτές ύλες αναμεμειγμένες με ίνες και συνθετικά παράγωγα - αβλαβή στον άνθρωπο και το περιβάλλον) και έχει πολύ καλές ιδιότητες θερμομόνωσης, ηχομόνωσης και πυρασφάλειας.